FreeBSD на български

$Ringlet: doc/bg_BG.CP1251/articles/bulgarian/article-raw.sgml,v 1.5 2002/02/08 11:26:14 roam Exp $

Тази статия описва целите и текущото състояние на различните проекти, целящи улесненото използване на FreeBSD от българи на български език.


Table of Contents
1. Въведение
2. Българският locale - bg_BG.CP1251
3. Български шрифтове и клавиатурни подредби
4. Документация за FreeBSD на български език
5. On-line източници на информация за българските потребители на FreeBSD

1. Въведение

Проектът FreeBSD на български има за цел да улесни използването на операционната система FreeBSD от българи. Това включва поддръжка на шрифтове, клавишна подредба, locale, превод на документацията на FreeBSD на български език, местни групи на потребителите на FreeBSD и различни видове on-line канали и дискусионни групи, чрез които българите, ползващи FreeBSD, могат да получат съвети и информация.

Този проект е все още в твърде ранен стадий; всякакви мнения, забележки и помощ ще са добре дошли :)


2. Българският locale - bg_BG.CP1251

2.1. Какво е locale?

Основните идеи на localization и internationalization са обяснени в The FreeBSD Handbook, в частност в глава 13, Localization - I18N/L10N Usage and Setup и 13.3 - Using Localization.

Накратко, locale се състои от файлове, описващи и позволяващи на ОС да използва подходящ формат за представяне на дата, време, числа, символни класове (букви, цифри, whitespace, главни и малки букви) и друга информация, представяна по различен начин в различните държави и езици.


2.2. Какво е bg_BG.CP1251?

Българският locale bg_BG.CP1251, както се вижда от името му, определя настройките за България (BG) при използване на български език (bg) и символен набор (codepage) CP1251, известен също като windows-1251. Ако настроите системата си така, че да използва locale bg_BG.CP1251, операционната система ще разпознава символи на кирилица като букви, ще извежда българските имена на дните и месеците и ще използва символа на българската парична единица - 'лв' - където е нужно.

Note: Ако използвате locale bg_BG.CP1251, може да Ви трябват кирилизирани шрифтове и клавиатурни подредби, които ще Ви позволят да въвеждате символи на кирилица. За повече информация виж секцията Български шрифтове и клавиатурни подредби.


2.3. Поддържа ли FreeBSD българския locale?

За поддръжка на locale bg_BG.CP1251 от FreeBSD има patches за версии 4.x до 4.4-STABLE-20011210 и за версии 5.x до 5.0-CURRENT-20011105. Тези patches бяха интегрирани в FreeBSD на 2001/11/05 за 5.0-CURRENT и на 2001/12/10 за 4.4-STABLE. Това значи, че FreeBSD 4.5-RELEASE и FreeBSD 5.0-RELEASE ще имат вградена поддръжка на българския locale bg_BG.CP1251.


3. Български шрифтове и клавиатурни подредби

3.1. Кирилизирани (CP1251) шрифтове за виртуалните конзоли на FreeBSD

За да можете да разглеждате файлове или web-страници, съдържащи символи на кирилица от символния набор CP1251 (или windows-1251), трябва да настроите конзолата си така, че да използва подходящ шрифт. За щастие, FreeBSD има конзолен шрифт за CP1251 за трите обичайни размера на символите в текстов режим - 8 на 8 за режими с 50x43 символа, 8 на 14 за нормалните текстови режими на адаптерите EGA и 8 на 16 за нормалните текстови режими на адаптерите VGA. Тези шрифтове се намират в директория /usr/share/syscons/fonts/ във файлове с имена съответно cp1251-8x8.fnt, cp1251-8x14.fnt, и cp1251-8x16.fnt.

Настройката на FreeBSD за използване на тези шрифтове се прави или ръчно, използвайки програмата vidcontrol(1), или автоматично, използвайки /etc/rc.conf за настройка на началното зареждане на операционната система.

Използването на програмата vidcontrol(1) е препоръчително или когато искате да проверите как би изглеждал даден шрифт и дали е подходящ за Вашите нужди, или когато просто не искате да рестартирате системата. За да укажете на активната виртуална конзола използване на шрифта cp1251-8x16.fnt, използвайте следната команда:

    % vidcontrol -f 8x16 cp1251-8x16

Note: Тази команда има смисъл само когато се изпълнява от виртуална конзола.

Забележете, че при стартирането на vidcontrol(1) не е нужно да се указва пълното име на файла, съдържащ желания шрифт - подразбира се разширение .fnt.

При нормална работа обаче не е нужно да се използва vidcontrol(1), освен ако няма някаква истински важна причина да се избегне рестартиране на компютъра. Най-лесният начин за настройка на FreeBSD така, че на виртуалните конзоли да се виждат символи на кирилица, е да се добави следният ред в /etc/rc.conf:

    font8x16="cp1251-8x16"

Разбира се, можете да заместите 8x16 с предпочитания от Вас размер на шрифт. Също така можете да зададете шрифтове за всички размери - това няма да попречи по никакъв начин на зареждането на FreeBSD, а ще бъде използван само, ами, правилният шрифт :)

Note: Ако използвате FreeBSD 4.5-RELEASE или по-нова версия, можете да изберете конзолния шрифт cp1251 направо от менютата на sysinstall(8). Шрифтът cp1251 бе добавен към подменюто Font на менюто Console на секцията за настройка след инсталация Configure на sysinstall(8) на 23 ноември 2001 за FreeBSD 5.0-CURRENT и на 19 декември 2001 за FreeBSD 4.4-STABLE.


3.2. Кирилизирани шрифтове за X Window System

Кратко описание на съществуващите шрифтове (Cronyx; има ли други?) и на начина за настройка.


3.3. Български клавиатурни подредби за виртуалните конзоли на FreeBSD

За да можете да въвеждате символи на кирилица от символния набор CP1251 (или windows-1251), трябва да настроите конзолата си така, че да използва подходяща клавиатурна подредба. За щастие, FreeBSD има двете използвани български клавиатурни подредби - "БДС" и "фонетична". Тези подредби се намират в директория /usr/share/syscons/keymaps/ във файлове с имена съответно bg.bds.ctrlcaps.kbd и bg.phonetic.ctrlcaps.kbd.

Настройката на FreeBSD за използване на тези клавиатурни подредби се прави или ръчно, използвайки програмата kbdcontrol(1), или автоматично, използвайки /etc/rc.conf за настройка на началното зареждане на операционната система.

Използването на програмата kbdcontrol(1) е препоръчително или когато искате да проверите как би изглеждала дадена клавиатурна подредба и дали е подходяща за Вашите нужди, или когато просто не искате да рестартирате системата. За да укажете използване на подредбата bg.phonetic.ctrlcaps.kbd, използвайте следната команда:

    % kbdcontrol -l bg.phonetic.ctrlcaps

Note: Тази команда има смисъл само когато се изпълнява от виртуална конзола.

Забележете, че при стартирането на kbdcontrol(1) не е нужно да се указва пълното име на файла, съдържащ желаната подредба - подразбира се разширение .kbd.

При нормална работа обаче не е нужно да се използва kbdcontrol(1), освен ако няма някаква истински важна причина да се избегне рестартиране на компютъра. Най-лесният начин за настройка на FreeBSD така, че на виртуалните конзоли да се въвеждат символи на кирилица, е да се добави следният ред в /etc/rc.conf:

    keymap="bg.phonetic.ctrlcaps"

Разбира се, можете да заместите bg.phonetic.ctrlcaps с името на желаната от Вас клавиатурна подредба.

Note: Ако използвате FreeBSD 4.5-RELEASE или по-нова версия, можете да изберете българските клавиатурни подредби направо от менютата на sysinstall(8). Подредбите "Bulgarian BDS" и "Bulgarian Phonetic" бяха добавени към подменюто Keymap на менюто Console на секцията за настройка след инсталация Configure на sysinstall(8) на 10 декември 2001 за FreeBSD 5.0-CURRENT и на 17 декември 2001 за FreeBSD 4.4-STABLE.


4. Документация за FreeBSD на български език

Кратко описание на книгите и статиите от The FreeBSD Documentation Project, преведени на български език.


5. On-line източници на информация за българските потребители на FreeBSD

5.1. Web сайтове

Друго място, където можете да намерите документация на български за използване и настройка на FreeBSD, е FreeBSD-bg homepage.


5.2. IRC канали

Много от хората, участващи в проекта FreeBSD на български , могат да бъдат намерени на канал #FreeBSD на IRC мрежата IRC Bulgaria . Този канал е предназначен за дискусии и помощ за потребителите на FreeBSD.