FreeBSD на български

$Ringlet: doc/bg_BG.CP1251/articles/bulgarian/article-raw.sgml,v 1.5 2002/02/08 11:26:14 roam Exp $

Тази статия описва целите и текущото състояние на различните проекти, целящи улесненото използване на FreeBSD от българи на български език.


Table of Contents
1. Въведение
2. Българският locale - bg_BG.CP1251
3. Български шрифтове и клавиатурни подредби
4. Документация за FreeBSD на български език
5. On-line източници на информация за българските потребители на FreeBSD

1. Въведение

Проектът FreeBSD на български има за цел да улесни използването на операционната система FreeBSD от българи. Това включва поддръжка на шрифтове, клавишна подредба, locale, превод на документацията на FreeBSD на български език, местни групи на потребителите на FreeBSD и различни видове on-line канали и дискусионни групи, чрез които българите, ползващи FreeBSD, могат да получат съвети и информация.

Този проект е все още в твърде ранен стадий; всякакви мнения, забележки и помощ ще са добре дошли :)